skip to content
 

  logo Samen VerderOverzicht van het Verenigingsnieuw


Patiëntenversie van Zorgstandaard CVA/TIA is gereed

De patiëntenversie van de Zorgstandaard CVA/TIA is verschenen. De
brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ is bedoeld voor patiënten die een
CVA hebben gehad én voor hun naasten. De brochure is te vinden op de websites: www.kennisnetwerkcva.nl en www.cva-samenverder.nl.
Lees verder

Een beroerte, en dan?

14 mei 2013 - Een beroerte (CVA) kan je leven ingrijpend veranderen. In de regio Midden-Kennemerkland hebben het RKZ en andere zorgverleners uit de regio zich verenigd in het CVA-nazorgloket om optimale (na)zorg mogelijk te maken. Op dinsdag 14 mei werd het loket en een voorlichtingsfilm gelanceerd. Samen sneller beter.
Lees verder