skip to content
 

logo Samen VerderDe Europese dag van de beroerte - Dinsdag 13 mei 2014

Klik hier voor de Europese Dag van de Beroerte website.

Aanmelden deelname Europese Dag van de Beroerte

De Europese Dag van de Beroerte Vanuit SAFE, een patiëntenorganisatie waar 19 Europese organisaties bij zijn aangesloten, is in 2003 het initiatief genomen om eenmaal per jaar op een vaste dag aandacht te vragen voor een CVA en de gevolgen. Deze CVA preventiedag werd European Stroke Prevention Day genoemd, in het Nederlands bekend als “De Europese Dag van de Beroerte”.

Een CVA wordt ook beroerte genoemd en ieder jaar worden er in Nederland circa 41.000 mensen door getroffen. Een CVA is een infarct of bloeding in de hersenen. In circa 80%-85% gaat het om een herseninfarct waarbij door een propje in de bloedvaten de bloedtoevoer naar de hersenen wordt onderbroken. Bij een hersenbloeding knapt er een bloedvat in de hersenen. In beide gevallen loopt de bloedtoevoer naar de hersenen gevaar hetgeen ernstige blijvende gevolgen kan hebben.

Een CVA kan een leven drastisch veranderen. Gevolgen kunnen zijn uitval van lichaamsfuncties zoals verlamming en spraakproblemen maar ook karakterverandering is een veel voorkomend gevolg. De CVA is in Nederland de grootste oorzaak van (blijvende) invaliditeit en onder vrouwen doodsoorzaak nummer één. De gevolgen zijn niet alleen ingrijpend voor de getroffenen maar ook voor hun partners en omgeving.

Er zijn risicofactoren voor het krijgen van een CVA. Risicofactoren zijn o.a. hoge bloeddruk, hoog cholesterol gehalte, roken en diabetes. Naar schatting hebben circa 500.000 mensen in Nederland direct te maken met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van een CVA zoals eenzijdige verlamming, spraakproblemen, vermoeidheid, visuele problemen en verandering van karakter. Dit heeft dan weer gevolgen voor het gezins- en sociale leven en voor o.a. het functioneren op de arbeidsmarkt. 

In 2014 wordt de Europese Dag van de Beroerte voor de TIENDE keer georganiseerd op dinsdag 13 mei 2014. Op deze dag zullen er landelijk in ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen diverse activiteiten plaatsvinden die voorlichting geven omtrent een CVA.

De dag wordt georganiseerd vanuit de 11 regio’s van de Nederlandse CVA-vereniging.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de speciale website van de Europese Dag van de Beroerte. Klik hier om deze website te bezoeken.