skip to content 

  logo Samen VerderDe Oefengids

Voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad is het belangrijk om zo snel mogelijk na een CVA met therapie te beginnen om de uitgevallen functies zo goed mogelijk terug te laten komen. Om deze mensen te ondersteunen is de oefengids ontwikkeld. In maart 2011 is de Oefengids ' Zelf oefenen na een beroerte (CVA)' in definitieve vorm verschenen. Deze gids is ontwikkeld door revalidatiecentrum de Hoogstraat en het UMCU en mogelijk gemaakt met financiële steun van ZonMW en Hersenstichting Nederland. De Nederlandse CVA-vereniging coördineert en distribueert de gids. Maandenlang hebben verschillende ziekenhuizen, instellingen en getroffenen de gids getest.Korte beschrijving

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht heeft van ZonMw subsidie gekregen om een oefengids, ontwikkeld in het UMC Utrecht, te verbeteren en te implementeren in Nederland. De oefengids is zo opgesteld dat de patiënt er zelf mee kan oefenen, met hulp van familie of verpleging/verzorging. Veel studies wijzen op het belang van de intensiteit van de revalidatiebehandeling na een beroerte. Hoe meer therapie, hoe beter het herstel gedurende de eerste 6 maanden na een beroerte. Het project Snel in Beweging heeft als doel om mensen met een beroerte sneller en intensiever te laten revalideren.

De Oefengids

De oefengids bevat oefeningen voor schouder, hoofd, nek, romp, arm, hand en been. Een deel van de oefeningen bestaat uit alledaagse handelingen, zoals tandenpoetsen of de gordijnen openen en sluiten. De oefeningen zijn in drie verschillende (kleur)groepen verdeeld, afhankelijk van hoe ernstig iemand aan-gedaan is. Op grond van de feedback van de gebruikers (patiënten, hun familie en de medewerkers die hen begeleiden) is een verbeterde 2e druk uitgebracht. Ook leden van de Nederlandse CVA-vereniging en de organisaties die deelnemen aan Snel in Beweging gaven feedback. Dit resulteerde bijvoorbeeld in het advies om oefeningen voor het gezicht toe te voegen, alleen oefeningen op te nemen die je veilig alleen kan doen en twee varianten van de gids te realiseren (losbladig en gebonden). Om de instructies voor de oefeningen te verduidelijken zijn foto’s gemaakt met behulp van ‘echte’ CVA patiënten. Ook is bij patiënten getoetst of de oefeningen begrijpelijk zijn.

Wat gebruikers ervan zeggen

- Ik heb er veel aan gehad. Je krijgt goede ideeën, ziet een duidelijk voorbeeld met
- plaatjes en na een tijdje begin je ook zelf vooruitgang te zien.
- De oefengids werkt als stok achter de deur.
- Zeer stimulerend.
- Mijn familie vond het fijn om zo deel te kunnen nemen in therapie.
- Deze gids heeft mij geholpen om zelf aan de slag te gaan, om iets te doen als ik
- geen therapie heb.
- Ik zou er zelf voor willen betalen en evt. een abonnement op nemen als die er zou zijn.

Recent is de Oefen App Beroerte gelanceerd. Het is een vervolg op de oefengids beroerte. Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.oefenappberoerte.nl.

De oefengids is ook vertaald in het Engels en als e-book verkrijgbaar. Voor meer informatie:  
www.exerciseguide.info 

Bestellen

De gids kan zowel door particulieren als instellingen besteld worden. De prijs bedraagt € 4,00 + € 2.25 verzendkosten. Voor organisaties die meerdere exemplaren bestellen geldt een staffelprijs.

De gids wordt in gebonden vorm (geniet) en losbladig uitgegeven. Het formaat is A4. Van de verkoopprijs wordt van iedere verkochte gids 50 eurocent gereserveerd voor verdere ontwikkeling.

U kunt de gids bestellen door € 6,25 (is inclusief verzendkosten) over te maken op nummer 38 28 39 749 ten name van de CVA-vereniging. Vermeld duidelijk uw naam en adres en welke uitvoering u wenst te ontvangen (als gids of losbladig). Na ontvangst van uw betaling wordt de gids u zo spoedig mogelijk toegezonden. U kunt de gids ook downloaden.

Wilt u meerdere exemplaren bestellen: Klik hier.


Staffelprijs (excl. verpakkings en verzendkosten):

1 exemplaar € 4,00 + 2.25 verzendkosten
2-8 exemplaren € 3,90 excl. verzendkosten
9-50 exemplaren € 3,80 excl. verzendkosten
51-100 exemplaren € 3,60 excl. verzendkosten
> 100 exemplaren € 3,40 excl. verzendkosten

Per verkochte Oefengids wordt 50 eurocent gereserveerd voor verdere ontwikkeling.

U kunt de Oefengids hier downloaden:
Zelf oefenen na een beroerte(CVA) - PDF 8,4 Mb Klik hier.
Handleiding Oefengids - PDF 88 Kb Klik hier.
Extra oefeningen - PDF 1,4 MB Klik hier.

Advies om de extra oefeningen eerst met een therapeut te doen in het belang van uw veiligheid.


Snel in beweging

Snel in beweging is een iniatief van:

Revalidatiecentrum de Hoogstraat
Universitair Medisch Centrum Utrecht
De Nederlandse CVA-vereniging
WCN

De Oefengids is mogelijk gemaakt door:

ZonMw
Ziekenhuis St. Antonius
Revalidatiecentrum Blixembosch
Hersenstichting Nederland

Deelnemende organisaties:

Birkhoven Zorggoed
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Vivian Zorggroep
Revalidatiecentrum Tolbrug