skip to content
 

  logo Samen VerderOverzicht van het Verenigingsnieuw

Patiëntenversie van Zorgstandaard CVA/TIA is gereed

Geplaatst door Administrator (admin) op 15-09-2013
Verenigingsnieuws >> [GROUP_TITLE]
 
De patiëntenversie van de Zorgstandaard CVA/TIA is verschenen. De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben gehad én voor hun naasten. De brochure is te vinden op de websites: www.kennisnetwerkcva.nl en www.cva-samenverder.nl.

In de brochure staat beschreven welke zorg en behandeling de patiënt en/of naaste na een CVA kan verwachten. Bij de CVA zorg zijn vaak veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken. In de brochure wordt hiervan een overzicht van gegeven. Er staan ook tips in voor de patiënt en naasten om de zorg zo goed mogelijk te maken. De informatie in de brochure is gebaseerd op de Zorgstandaard CVA/TIA, die in 2012 is opgesteld voor de zorgverleners.

De patiëntenversie is geschreven door het CBO in opdracht van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Het Kennisnetwerk CVA Nederland, de CVA Vereniging Samen Verder, zorgverleners, patiënten, naasten en experts hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze brochure. Het Ministerie van VWS heeft financiële steun verleend.

De volgende stap: implementatie
De brochure zal aan patiënten en naasten uitgedeeld worden in de acute fase, bijvoorbeeld op de ‘stroke unit’ in het ziekenhuis. Ook in het verdere traject (in de revalidatie fase en de chronische fase) brengen de zorgverleners de brochure onder de aandacht van de patiënten en naasten. Een eerste implementatietraject zal in het najaar van 2013 starten. Hierover vindt overleg plaats met o.a. de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder, CBO, NPCF en PGO Support.

Klik hier voor de brochure.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij drs. Suus Benjaminsen, programmamanager van het Kennisnetwerk CVA NL (telefoon 043-3874428 ,
email: suus.benjaminsen (at) mumc.nl of dr. ir.Helene Voogdt, senior adviseur van het CBO (telefoon 030-2843919, email: H.Voogdt (at)cbo.nl)

Laatst vernieuwd: 17-09-2013 om 05:27

Terug