skip to content 

  logo Samen VerderNieuw! DVD: 'Wat is een CVA?
 
De Nederlandse CVA-vereniging heeft een nieuwe DVD uitgebracht met de titel ‘Wat is een CVA?’. De DVD ‘vertelt’ in 20 minuten een algemeen verhaal en is bedoeld als brede informatie naar het publiek.

Daarnaast wordt vanuit de zorg een uitgebreide toelichting gegeven door Prof. Dr L.J. Kappelle, neuroloog UMC Utrecht en lid Raad van Advies Nederlandse CVA-Vereniging en Dr. J.M.A. Visser-Meily, revalidatiearts, Medisch Hoofd afdeling Neuroreva-lidatie UMC Utrecht en lid Raad van Advies Nederlandse CVA-vereniging. Zij gaan wat dieper in op de verschillende aspecten. Het is belangrijk dat men na het vermoeden of herkennen van een CVA onmiddellijk 112 belt. Iemand die een CVA krijgt heeft minder kans op zichtbare en onzichtbare gevolgen indien men binnen 4½ uur behandeld kan worden. Dat kan in een ziekenhuis waar men over een Stroke unit beschikt.

Stroke Unit

De meeste ziekenhuizen in Nederland hebben een Stroke unit, een specialistische afdeling die de CVA-getroffene opvangt, de eerste behandelingen doet en meestal ook een behandel- en revalidatieplan opstelt. De film laat in een scene zien hoe men moet handelen en hoe de ambulance de getroffene beoordeelt en ervoor zorgt dat deze zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis gebracht wordt.

De Productie

Met de productie is men bijna twee jaar bezig geweest. De productie was in handen van PBVA uit Zeewolde. Script, teksten en productiebegeleiding was in handen van Peter Steenbekkers. Rob Mul en Willem Pols waren verantwoordelijk voor de financiën. Deze productie is financieel mede mogelijk gemaakt door het Fonds NutsOhra. De Stichting Fonds NutsOhra ondersteunt financieel projecten in de gezondheidszorg. De eerste DVD's werden in Amsterdam en Utrecht aangeboden en werden in ontvangst genomen door Ria de Heus, directeur Fonds NutsOhra en Marjan de Lange, projectadviseur Fonds NutsOhra en Prof. Dr L.J. Kappelle en Dr. J.M.A. Visser-Meily van het UMC Utrecht.

De eerste reacties over de DVD zijn zeer positief. Zowel vanuit de doelgroep als vanuit de professionele zorg. De film geeft een algemeen beeld van het CVA voor een breed publiek maar is ook geschikt als voorlichtingsfilm voor op scholen. De DVD 'Wat is een CVA?' is te bestellen via deze website van de Nederlandse CVA-vereniging en kost € 8,00 exclusief verzendkosten. Voor leden van de verenigingen bedraagt de prijs € 5,00. Bij meerdere exemplaren ontvangt men een staffelkorting.

Bestellen

1-2 st.: € 8,-
3-9 st.: € € 7,50
10-24 st.: € 7,-
25-49 st.: € 6,50
50-100 st.: € 6
> 100 op aanvraag

KLIK HIER VOOR HET BESTELFORMULIER