skip to content
 

  logo Samen VerderLandelijke activiteiten 

Activiteiten worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelname en het verkrijgen van subsidies.

(Klik hieronder op activiteit voor meer informatie)

Europese Dag van de Beroerte 
13 mei 2014

Zelfmanagementdagen 
5-7 maart 2014
11-13 juni 2014

15-17 oktober 2014

Jongerenweekend 
23-25 mei 2014
24-26 oktober 2014

Weekend voor jeugd-jongeren 
21-23 november 2014

De Nederlandse CVA-vereniging "Samen Verder" komt op voor de belangen van mensen die zelf een beroerte hebben gehad of die iemand in de naaste omgeving hebben die door een beroerte is getroffen. De CVA-vereniging steunt mensen om zo goed mogelijk met de gevolgen van een beroerte verder te leven. 

Activiteiten Nederlandse CVA-vereniging “Samen Verder” 

 • Het verstrekken van informatie over de zichtbare en 
  onzichtbare gevolgen van een beroerte

 • Het ondersteunen van personen die een beroerte hebben 
  gehad en de mensen in hun naaste omgeving

 • Het bevorderen van lotgenotencontact

 • Het opzetten en begeleiden van CVA-bewegingsgroepen of 
  sport voor mensen met hersenletsel

 • Samenwerken met hulpverleners, instellingen en andere 
  patiëntenverenigingen

 • Belangenbehartiging tegenover zorgorganisaties, overheden 
  en verzekeraars


De CVA-vereniging is een landelijke organisatie, onderverdeeld in 11 regio’s.

De regio’s zijn actief op het gebied van voorlichting, ondersteuning en lotgenotencontact en organiseren in hun regio: 

 • voorlichtingsbijeenkomsten
   
 • huisbezoek of telefonisch contact
   
 • bewegings- en sportactiviteiten
   
 • partnergroepen
   
 • gezamenlijke ontspanning
   
 • taalgroepen
   
 • CVA-café’s-trefpunten
   
 • activiteiten voor jong-getroffenen

De activiteiten verschillen per regio. Voor informatie over de activiteiten en voor aanmelding als nieuw lid kan contact worden opgenomen met de regionale contactpersoon. De contactpersoon kan desgewenst doorverwijzen naar de regionale jongerencontactpersoon, voor jonge CVA-getroffenen en hun partners tot ca. 50 jaar. 

Ook als hulpverleners in contact willen komen met de regionale vereniging, bijvoorbeeld voor samenwerking bij bovengenoemde activiteiten of participatie in stroke service projecten, kunt u de regionale contactpersoon bellen.

Voor contactgegevens zie 
de website van betreffende regio.

Het secretariaat van de landelijke vereniging is het centrale informatiepunt voor hulpverleners. Ook voor het bestellen van brochures, filmmateriaal, informatiepakketten etc. kan men hier terecht: Telefoon 088 38 38 300 of via onze 
Contactpagina.

De meeste brochures zijn van deze site te downloaden. Naast CVA-gerelateerde informatie en de laatste informatie over de landelijke activiteiten kunt u doorklikken naar de regionale websites. U kunt zich tevens aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, die periodiekverschijnt, zodat u op de hoogte wordt gehouden van actuele zaken. In 2005 is een forum gestart op de website, waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Zie boeken en lectuur.

Aanmelden nieuwsbrief
CVA-forum