skip to content
 

  logo Samen Verder Regio  
De Nederlandse CVA-vereniging is één landelijke vereniging onderverdeeld in elf regio's. 

De regio's zijn actief op het gebied van voorlichting, ondersteuning en lotgenotencontact en organiseren in hun regio: 

   - voorlichtingsbijeenkomsten 
   - gespreksgroepen 
   - huisbezoeken en telefonisch contact 
   - bewegings- en sportactiviteiten 
   - partnergroepen 
   - gezamenlijke ontspanning 
   - taalgroepen

De regio's zijn (klik op Regio): 

Regio Groningen-Drenthe
Regio Friesland
Regio Overijssel
Regio Gelderland
Regio Utrecht
Regio Noord Holland
Regio Amsterdam
Regio Zuid Holland
Regio Zeeland
Regio Noord Brabant
Regio Limburg

Ieder regio heeft een eigen webpagina.
Klik op één van de bovenstaande regio's om hier naar toe te gaan. 


De activiteiten verschillen per regio. Voor informatie over de activiteiten en voor aanmelding als nieuw lid kan contact worden opgenomen met de regionale contactpersoon. De contactpersoon kan desgewenst doorverwijzen naar de regionale jongeren contactpersoon, voor jonge CVA-getroffenen en hun partners tot circa 50 jaar.

Ook als hulpverleners in contact willen komen met de regionale vereniging, bijvoorbeeld voor samenwerking bij bovengenoemde activiteiten of participatie in stroke service projecten, kunt u de regionale contactpersoon benaderen.

Regio contactpersonen
Groningen/Drente - Hr. H. Teuben
Friesland - Mw. I. Beetsma 
Overijssel - Mw. H. Hooiveld
Gelderland - Mw. W. Ruven-Kok
Utrecht - Mw. P. Oudshoorn
Noord-Holland - Mw. L. Dijkstra (tijdelijk contactpersoon) 
Amsterdam e.o. - Dhr. E. Overbosch 
Zuid-Holland - Mw. L. Dahmen
Zeeland - stuur een email 
Noord-Brabant - Dhr. G. Coenen 
Limburg -
stuur een email 

Bezoek de regio-pagina om contact te krijgen met betreffende contactpersoon.

    
Klik hier om u aan te melden als lid.