skip to content 

  logo Samen VerderOverige informatie

Handleiding Zorgverleners

Onderstaande documenten zijn ontwikkeld om zorgverleners en familieleden van CVA-getroffenen te ondersteunen in de besluitvorming in de acute fase na een ernstig CVA. Zowel de folder voor familieleden, als de handreiking voor zorgverleners, zijn gebaseerd op door onze afdeling uitgevoerd onderzoek onder naasten van patiënten (interviews) en zorgverleners (online focusgroepen).

De acute fase na een CVA is veelal een heftige en onzekere periode waarin zowel de overlevingskans moet worden ingeschat als de mogelijkheden voor herstel. Er kunnen situaties zijn waarin de lasten van overleven met één of meerdere ernstige beperking(en) niet opwegen tegen de voordelen. In deze acute fase moeten vaak moreel beladen keuzes worden gemaakt over de behandeling. De keuze voor palliatieve zorg maakt  hiervan deel van, maar krijgt in de praktijk maar beperkt aandacht.

Bij de ontwikkeling van de handreiking waren naast de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het VU Medisch Centrum en ‘de Nederlandse CVA-verenigingr’ ook de volgende organisaties betrokken:

-  beroepsvereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde ‘Verenso’,
-  vertegenwoordiger ouderengeneeskunde en kaderartsen palliatieve zorg
-  Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF),
-  beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden
   (V&VN, afdeling Neuro& Revalidatie)
-  Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep (NNW)

Klik op onderstaande titels om PDF te downloaden. 

Ernstige beroerte - keuze in acute fase
Handreiking Zorgverleners - met zorg beslissen in acute fase
Samenvatting handleiding zorgverleners