skip to content 

  logo Samen VerderZelfmanagementsdagen 

Dit jaar organiseert de vereniging weer 3 Zelfmanagementdagen.

De weekenden zijn:

Zelfmanagementdagen van 5  t/m 7 maart 2014 in het Best Western Parkhotel te Putten
Thema: Onbegrip en Emotie na een CVA
(reeds plaatsgevonden)

Zelfmanagementdagen 11  t/m 13 juni 2014 in het Best Western Parkhotel te Putten.
Thema: Geluk en Gezondheid

Zelfmanagementdagen van 15  t/m 17 oktober 2014 in het Best Western Parkhotel te Putten.
Thema: Hoe versterk ik mijn eigen kracht

De volgende doelstellingen worden nagestreefd tijdens deze themadagen. De deelnemers:

  • wisselen ervaringen uit met lotgenoten en hun partners,
  • doen kennis op over de gevolgen van het CVA. Zij krijgen informatie over mogelijke veranderingen, zowel geestelijk als lichamelijk,
  • bezinnen zich op de invloed die het CVA heeft op het persoonlijk leven,
  • bezinnen zich op het bewust omgaan met de gevolgen van het CVA, zowel voor de getroffenen als de partners; vergroeten hun inzicht hoe de eigen draagkracht te versterken,
  • bezinnen zich op eigenkwaliteiten en hoe deze de draagkracht kunnen versterken en deze kunnen overbrengen aan andere lotgenoten,
  • maken balans op, richten zich op de toekomst.

De prijs voor leden van de CVA-vereniging bedraagt in 2014 € 185. Stichting Vrienden van het CVA sponsort € 20 per deelnemer. Eigen bijdrage voor leden van de landelijke CVA-vereniging bedraagt daardoor € 165 per persoon.

Indien u geen lid bent of niet wenst te worden bedraagt de eigen bijdrage € 375 per persoon. Leden die niet eerder deelnamen aan de Zelfmanagementdagen hebben voorrang.

De eerste dag aanvang 12.00 uur met lunch. De laatste dag vertrek na de lunch. De trainingen worden gegeven door John Dijkgraaf.

Wilt u deelnemen aan deze dagen gaan wij ervan uit dat u zelfredzaam bent. Is dit niet het geval dan dient u zelf voor hulp/begeleiding te zorgen.

Voor méér informatie bel de CVA-infolijn 088 3838300 (op werkdagen van 10:00 tot 12.00 uur) of met de coordinator van de Zelfmanagementdagen, mevrouw Nel van Leeuwen Jeijsman, telefoon 078 6101296 (na 18.00 uur).


Klik hier voor het aanmeldingsformulier.