skip to content
 

  logo Samen VerderZorgstandaard patientenversie

Patiëntenversie van Zorgstandaard CVA/TIA is verschenen. 


De patiëntenversie van de Zorgstandaard CVA/TIA is verschenen. De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben gehad én voor hun naasten. 

In de brochure staat beschreven welke zorg en behandeling de patiënt en/of naaste na een CVA kan verwachten. Bij de CVA zorg zijn vaak veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken. In de brochure wordt hiervan een overzicht van gegeven. Er staan ook tips in voor de patiënt en naasten om de zorg zo goed mogelijk te maken. De informatie in de brochure is gebaseerd op de Zorgstandaard CVA/TIA, die in 2012 is opgesteld voor de zorgverleners.

De patiëntenversie is geschreven door het CBO in opdracht van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Het Kennisnetwerk CVA Nederland, de CVA Vereniging Samen Verder, zorgverleners, patiënten, naasten en experts hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze brochure. Het Ministerie van VWS heeft financiële steun verleend.

Klik hier voor de PDF versie.