skip to content
 

  logo Samen VerderVacatures

De Nederlandse CVA vereniging is steeds op zoek naar vrijwilligers op landelijk en regionaal niveau. Heeft u interesse, neem contact met ons op via de contactpagina.

Landelijk

Het landelijk bestuur is op zoek naar een voorzitter, secretaris, een administrateur en een penningmeester die tzt de huidige bestuursleden zullen vervangen.

Er is een inwerkperiode van enige maanden. Een kostenvergoeding van werkelijk gemaakte kosten en km-vergoeding maken deel uit van het vrijwilligersbeleid. Kandidaten kunnen contact opnemen middels de contactpagina van de website.

Groningen-Drenthe

De regio Groningen-Drenthe heeft op dit moment geen vacatures binnen het bestuur. Wel is men op zoek naar vrijwilligers. Website Groningen-Drenthe.

Friesland

De regio Friesland heeft op dit moment geen vacatures binnen het bestuur. Wel is men op zoek naar vrijwilligers. Website Friesland.

Overijssel

De regio Overijssel is men op zoek naar een nieuwe voorzitter en een penningmeester. Ga naar de contactpagina van de regio en verstuur een email voor meer informatie.

Gelderland

De regio Gelderland is op dit moment op zoek naar een nieuwe secretaris. Ook zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Website Gelderland.

Utrecht

De regio Utrecht
zoekt een Jongeren contactpersoon en is men op zoek naar vrijwilligers. Website Utrecht


Noord-Holland

Binnen de regio Noord Holland van de Nederlandse CVA-vereniging zijn vacatures voor enkele bestuursleden voor commissieleden. Ga naar de website van de regio en verstuur een email voor meer informatie. Website Noord-Holland.

Amsterdam e.o.

Voor het dagelijks bestuur zoekt de regio Amsterdam nog enkele bestuursleden, zoals een voorzitter. Ga naar de website van de regio en verstuur een email via de contactpagina voor meer informatie. Website Amsterdam.

Zuid-Holland

Het bestuur van de Nederlandse CVA-vereniging regio Zuid-Holland is op zoek naar een bestuurslidr PR en Sociale Media.  Van nieuwe bestuursleden vragen wij:

•enige bestuurlijke ervaring;
•overweg kunnen met de computer en affiniteit met “social media”
•bereidheid om één keer per 6 weken de bestuursvergadering bij te wonen; •bereidheid van de diverse bestuurlijke taken een vaste taak op zich te nemen; •naast een vaste taak binnen het bestuur ook ondersteuning willen geven op andere posten binnen het bestuur;
•met de andere bestuursleden samen een team te vormen en samen de bekendheid van de vereniging uit te breiden en te onderhouden.
•over vrije tijd beschikken;

Wat bieden wij:

•een gezellige patiëntenvereniging met opgewekte mensen die graag iets voor hun medemens willen betekenen;
•onkostenvergoeding door middel van declaratieformulier en te overleggen nota’s; •goede contacten met de contactpersonen en andere besturen;

Mocht u na het lezen van bovenstaande enthousiast zijn of misschien iemand anders weten die op zoek is naar vrijwilligerswerk, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer A. van Dongen ' 06 46408762 of met de 1e secretaris Mevrouw L. Dahmen, '071-5891688. Website Zuid-Holland.

Zeeland

De regio Zeeland heeft op dit moment geen vacatures binnen het bestuur. Wel is men op zoek naar vrijwilligers. Website Zeeland.

Noord-Brabant

De regio Noord Brabant
zoekt een Jongeren contactpersoon en zijn nieuwe vrijwilligers voor uiteenlopende kleine en grotere taken altijd welkom. Website Noord-Brabant


Limburg

De regio Limburg
zoekt een Jongeren contactpersoon en enkele vrijwilligers. Website Limburg