skip to content
 

logo Samen VerderBelangrijke links
Arbeidsintegratie

Landelijk kenniscentrum werk,uitkeringen, verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap - telefoon 0900-4800 300
 
Informatie- en hulplijnen

Geneesmiddeleninfolijn - 0800 - 099 88 77  

Helpdesk Gezondheid - 020 - 589 18 18

Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)
0900-243 70 70 - 
www.klachtenopvangzorg.nl 
 
Juridisch Steunpunt Chronisch Zieken en Gehandicapten
030-291 66  00 - 
www.juridischsteunpunt.nl 
 
Korrelatie Gezondheidslijn - 0900 - 14 50 - www.korrelatie.nl
 
Mantelzorglijn - 0900 - 202 04 96 - www.mantelzorg.nl
 
Meldpunt ‘last van veranderingen in de zorg?’ (NPCF)
030 - 291 67 77 - www.npcf.nl
 
Meldpunt Klachten gezondheidzorg (IGZ) - 088-120 50 00 - www.igz.nl
 
Nederlandse Hartstichting Informatielijn
0900 - 3000 300 (10.00-16.00 uur) www.hartstichting.nl
 
2ZW informatiecentrum zorg, welzijn, sociale zekerheid en wet en regelgeving (Kennisring soc. Zekerheid) - www.kennisring.nl

Rutgers Nisso Groep (Kenniscentrum seksualiteit) Info 
030-236 7750
Telefonische hulplijn 0900 - 07 67 - www.rutgersnissogroep.nl

St. Braintrain (hulp voor kinderen met een hersenbeschadiging)
0900-8388 - www.braintrain.nl

Afasievereniging Nederland (AVN) - 026 - 351 25 12 www.afasie.nl  

Algemene Nederlandse Gehandicapten organisatie (ANGO)
033 - 465 43 43 - www.handicap.nl

CBR- hoofdkantoor - 070 - 372 05 00 www.cbr.nl

Chronisch Zieken en gehandicapten Raad (CG-raad )
030 - 297 04 04 www.cg-raad.nl
Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)
Epilepsielijn 0318-672 772 - www.epilepsievereniging.nl
 
Gehandicaptensport Nederland
030 – 659 73 00 www.gehandicaptensport.nl

Hersenstichting Nederland (HsN)
070 - 260 48 16 -
 www.hersenstichting.nl  
 
MEE-Nederland - 030 - 236 37 07 - www.meenederland.nl

Mezzo, landelijke vereniging voor Mantelzorgers en vrijwilligers Zorg
020 - 347 55 55 - www.mezzo.nl
 
Nederlands Paramedisch Inst. (NPI)
033 - 421 61 00 - www.paramedisch.org
 
Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NPCF)
030 - 291 67 77 - www.npcf.nl

Per Saldo, belangenvereniging persoonsgebonden budget (PGB)
0900 - 742 48 57www.pgb.nl
Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV)
www.hersenletsel.nl

Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland(SHON)
030 - 656 28 48 - www.samenvoornah.nl
Mantelzorgvervanging Nederland / Handen in Huis 
030 - 659 09 70 - www.handeninhuis.nl

Vereniging Cerebraal - 030 - 296 44 69 www.cerebraal.nl

Kiesbeter.nl - 0900-123 78 90 - www.kiesbeter.nl

Vereniging Revalidatie Instellingen Nederland (VRIN)
030 - 273 93 84 - www.revalidatie.nl

Vakanties

Toegankelijk  (toegankelijke vakanties, er op uit)
0900-0401410 - 
www,toegankelijk.com

Blauwe gids (vakanties voor gehandicapten) nbav
024 - 399 71 11-toestel 242 - 
www.nbav.nl

Stichting Handicamp - 0416-339 216 - www.handicamp.nl